1. CONDICIONS DEL SERVEI

– El passatger haurà de presentar-se a l’embarcament com a màxim 15 minuts abans de l’hora de sortida estipulada. Presentar-se tard i no poder embarcar no dóna dret al passatger a reclamar la devolució de l’import de la compra.
– Les excursions poden patir retards per motius aliens a nosaltres
– Les excursions es poden modificar i/o cancel·lar íntegrament per motius meteorològics i/o en cas que el capità ho consideri necessari per causes alienes a nosaltres
– Queda PROHIBIT llençar o llençar qualsevol tipus d’objecte i/o residu al mar
– Queda completament prohibit saltar del vaixell i llençar-se a l’aigua, exceptuant les excursions amb bany, en cas d’evacuació i/o en el moment que la tripulació ho indiqui.
– Ni la companyia ni la tripulació seran responsables del comportament altres passatgers.

‍2. NENS I MENORS D’EDAT

‍– Els menors de 12 anys hauran de viatjar acompanyats de la mare, pare, tutora o tutor, o bé si no és un d’aquests haurà de ser un adult degudament acreditat i en possessió de l’autorització expressa i signada per la persona responsable del menor.
– Els menors de 16 anys han de viatjar acompanyats d’un adult. ELS MENORS HAURAN DE ESTAR VIGILATS I CONTROLATS EN TOT MOMENT PER L’ADULT RESPONSABLE DEL MENOR.

3. MASCOTES

– Admetem a tot tipus de mascotes sempre que compleixin les respectives mesures de seguretat.
GATS, HURONS I ALTRES PETITES MASCOTES Hauran de viatjar sempre al seu traspontí.
GOSSOS Han de viatjar sempre lligats amb corretja. Hauran de viatjar documentats i degudament assegurats. Si són agressius, PPP (Gossos potencialment perillosos) o teniu dubtes que pugui mossegar, hauran de portar el morrió ben subjecte des de l’inici de l’embarcament fins a la finalització del servei

4. DINAR I BEGUDES

Es permet l’accés amb menjar i beure no adquirits a bord, a excepció de les begudes alcohòliques, que estan prohibides a bord.

5. CONSUM D’ALCOHOL I DROGUES

L’empresa es reserva el dret d’admissió de qualsevol passatger que mostri símptomes d’embriaguesa clars o de trobar-se sota els efectes d’estupefaents.

6. CANCEL·LACIÓ DE SORTIDES

L’empresa es reserva el dret d’anul·lació, de variació o de cancel·lació per qualsevol motiu que no permeti la sortida d’un circuit. TOTES LES SORTIDES S’EFECTUARAN AMB UN MÍNIM DE 25 PASSATGERS. DE NO ARRIBAR A AQUEST MÍNIM LA COMPANYIA ES RESERVA EL DRET D’ANUL·LACIÓ.

7. DRETS DE CANCEL·LACIÓ I DEVOLUCIÓ

Vostè té dret a la cancel·lació del seu bitllet, així com a la devolució íntegra de l’import de la compra des del moment del pagament fins passats 14 dies. Passats aquests 14 dies i fins a les 24h abans de la sortida del circuit, la companyia us dóna el dret a canviar el vostre bitllet de data i/o de circuit d’igual o menor import, tornant-li la diferència o bé per un d’igual o major import abonant la diferència. Podrà dur a terme aquest canvi escrivint a INFO@DONPANCHO.ORG, trucant al +34 609 359 555 o bé a qualsevol dels nostres punts d’informació i venda.

No es tornarà cap import ni s’admetrà cap canvi un cop passada la data de sortida del tour. En cas de cancel·lació per causes meteorològiques, per falta del passatge mínim o bé per causes alienes a la nostra voluntat; l’empresa es reserva fins a 10 dies per fer la devolució de l’import de la compra, des del moment en què el passatger sol·licita la devolució de la compra.

8. DRETS DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Vostè té dret segons la llei 3/2018 de 5 de Desembre a l’accés, consulta, correcció o cancel·lació dels mateixos. L’empresa es reserva 15 dies de termini per fer-ne efectiva la cancel·lació.

9. USOS DE LES DADES PERSONALS

Les vostres dades són confidencials i nosaltres les protegim, només farem ús de les vostres dades personals per posar-vos en contacte amb vosaltres per avisar-vos de qualsevol modificació que pugueu patir la vostra reserva. Les dades de tipus personal no s’utilitzaran mai sense el vostre consentiment per a finalitats comercials i molt menys seran cedides ni venuts a tercers.

10. MAPA DE LA LOCALITZACIÓ DELS NOSTRES PUNTS D’EMBARCAMENT.

ATENCIÓ: NO REALITZEM EMBARCS EN EL PORT DE ROSES, NO S’ADREÇEN AL PORT O PODRIEN PERDRE EL SEU VAIXELL.

‍Roses Centre Just davant de l’Hotel Ramblamar, a la cruïlla on coincideixen la Rambla de Ginjolers amb l’Avinguda de Rhodes. ‍Enllaç a l’Espigó de Roses Centre

‍ Santa Margarida: Espigó de Santa Margarida a la Bocana del Port de Santa Margarida sense número. Enllaç a l’espigó de Santa Margarida

GRÀCIES PER CONFIAR EN DON PANCHO

BOOK NOW